De Podcast

Ronald Voort gaat al wandelend in gesprek met ouders die in aanraking zijn gekomen met jeugdzorg.

podcast jeugdzorg
Seizoen 2 nu te beluisteren:

In het belang van het kind - De Podcast

Ronald Voort gaat al wandelend in gesprek met ouders die in aanraking zijn gekomen met jeugdzorg.

Tijdens een stevige wandeling komt een stevig verhaal los. Wat als je ineens in aanraking komt met jeugdzorg? En wat als je hulpvraag dan verkeerd wordt opgepakt. Wat gebeurt er met een vader of moeder als je kind ineens bij je wordt weggehaald. Ronald stelt de ouders in deze podcast rake vragen, maar luistert vooral naar hun verhaal. Een verhaal wat ze ook met jou willen delen…

 

Seizoen 1 en 2 nu te beluisteren via website en Spotify

Seizoen 1

"Algemeen"

jeugdzorg podcast

"Vervreemding"

podcast over jeugdzorg

"Anonieme meldigen"

uithuisplaatsing jeugdzorg podcast documentaire

"Uithuisplaatsing"

jeugdzorgmedewerker podcast

"Jeugdbeschermer"

"Anonieme meldigen"

Seizoen 2

podcast jeugdzorg

Aflevering 1 "Psychische mishandeling"

Aflevering 2 "Narcisme"

"Uithuisplaatsing"

"Jeugdbeschermer"

"Anonieme meldigen"

Verklarende begrippenlijst

Onder toezichtstelling

Ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel in Nederland die gebruikt kan worden wanneer kinderen probleemgedrag (bijvoorbeeld schoolverzuim) vertonen. Ook is ondertoezichtstelling toepasbaar als er sprake is van ontucht, verwaarlozing, mishandeling, pedagogische onmacht van ouders en in vergelijkbare situaties.
   Wanneer een minderjarige in zijn opvoeding te maken krijgt met een bedreiging van zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid, kan de kinderrechter hem onder toezicht stellen. Een gezinsvoogd geeft begeleiding aan het kind en de ouders ter oplossing van de problemen. De aanwijzingen die de gezinsvoogd geeft moeten worden gevolgd. Het gezag over het kind blijft gewoon bij de ouders en het kind blijft in eerste instantie thuis wonen. 
 
OTSad0164df-160f-4f13-a3ba-27e91849166f
UHP

Uithuisplaatsing

Als het echter in het belang van het kind is, kan besloten worden door de rechter het kind in een tehuis of pleeggezin te plaatsen, dit heet uithuisplaatsing.

Gecertificeerde instellingen

Gecertificeerde instellingen zijn instellingen die van overheidswege gecertificeerd zijn om kinderbeschermingsmaatregelen en maatregelen in het kader van de jeugdreclassering te mogen uitvoeren. Zonder certificaat mogen deze maatregelen niet door een instelling worden uitgevoerd omdat de werkzaamheden diep ingrijpen op de persoonlijke levenssfeer van het kind en zijn gezin.

GI
SA

SCHRIFTELIJKE AANWIJZING

Een schriftelijke aanwijzing is een opdracht die gaat over de opvoeding en verzorging van uw kind. Die opdracht moet u uitvoeren. Bijvoorbeeld: zorg ervoor dat uw kind naar school gaat. Een schriftelijke aanwijzing kan zich alleen richten tot het kind en tot de ouder die het gezag uitoefent.

BIJZONDER CURATOR

De bijzondere curator vertegenwoordigt de belangen van een minderjarige. Hij heeft een bemiddelende rol en probeert eerst met ouders of voogd te praten. Op die manier probeert hij het probleem op te lossen. Lukt dat niet, dan vertegenwoordigt de bijzondere curator de minderjarige in een rechtszaak.

BC
BO

BEGELEIDE OMGANG

Bij omgangsbegeleiding is je kind niet alleen met de ex. Er is altijd iemand bij die ervoor zorgt dat de omgang goed verloopt. Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid en kan ervoor zorgen dat ouder en kind weer een beetje aan elkaar kunnen wennen. Omgangsbegeleiding kan op vrijwillige basis plaatsvinden.
 
Video:

Hoe komt een OTS tot stand

In deze video leggen we je in het kort uit hoe een OTS ( ondertoezichtstelling)  tot stand komt en wie daar bij betrokken zijn. 

In de verklarende begrippenlijst hieronder vindt je meer uitleg over de termen en afkorting die gebruikt worden in de podcast en documentaire. 
Jouw verhaal in de podcast?

Meld je aan

Heb jij een verhaal wat je (al dan niet anoniem) wilt delen met Ronald en onze luisteraars? Meld je dan aan om jouw verhaal te doen in onze podcast!